De kunst van veranderen – Marco de Witte

Na jarenlang denken, toepassen en doorontwikkelen presenteren Marco de Witte en Jan Jonker in dit boek hun visie op verandermanagement. De kern van die visie wordt uitgewerkt in een model waarin vier vragen centraal staan: Waarom?, Wat?, Hoe?, Wie? Ik!.

Deze vier bedrieglijk simpele vragen én de relaties daartussen helpen om stap voor stap complexe veranderkundige opgaven op een samenhangende manier te doorgronden. Dat inzicht vereenvoudigt het maken van keuzes. Keuzes die helpen om de business-propositie, de organisatie-inrichting en de gewenste veranderingen uit te lijnen. In het verlengde daarvan komt een drietal dilemma’s aan de orde. Dilemma’s die zich in elke veranderpraktijk voordoen. Het gaat dan om het balanceren tussen ‘deel en geheel’, ‘inhoud en betekenis’ en ‘ratio en emotie’. Veel veranderkundigen zullen deze herkennen als relevante, aandacht vragende, maar ook taaie vraagstukken.

Interview met Marco de Witte, auteur van De kunst van veranderen.


 

Abonneer je hier!

You may also like...

Geef een reactie

Shares