Het nieuwe beoordelen – Jacco van den Berg

Cover Het nieuwe beoordelenInterview met Jacco van den Berg, auteur van Het nieuwe beoordelen.

Over het boek
In de nieuwe tijd met zelfsturende of zelforganiserende teams, sociocratie, appreciative inquiry, Het Nieuwe Werken, Agile en Scrum is meebewegen een succesfactor. Al deze ontwikkelingen vragen om een andere wijze van aansturen en ontwikkelen van medewerkers waarbij de woorden ‘autonomie’, ‘vertrouwen’ en ‘verantwoordelijkheid’ de richting duiden. In het verlengde hiervan is de mindset rond beoordelen anders aan het worden.

Deze verandering in mindset kwam in het najaar van 2015 manifest in het nieuws. HR-professoren en vooruitstrevende organisaties stelden in landelijke dagbladen en in radioprogramma’s dat het beoordelingsgesprek maar eens afgeschaft zou moeten worden. De traditionele wijze van old beoordelen, waarin één keer per jaar een eenrichtingsverkeergesprek wordt gevoerd over vooral wat er fout is gegaan, zou out zijn. Inmiddels is veel stof neergedwarreld. Welk rode draden zijn te ontdekken in de geopperde ideeën en wat zijn de ervaringen met de nieuwe ontwikkelde en geïmplementeerde systemen? Is het beoordelingsgesprek inmiddels afgeschaft?

Het beoordelingsgesprek is niet afgeschaft, wel wordt er anders beoordeeld. In Het Nieuwe Beoordelen heeft de medewerker een grote(re) rol en doet de leidinggevende een stapje terug. HNB kent de volgende uitgangspunten:
• focus op sterke punten
• medewerkers zij meer verantwoordelijk voor het formuleren van doelstellingen
• een grotere verantwoordelijkheid van medewerkers voor de eigen persoonlijke- en professionele ontwikkeling
• een continue dialoog over prestatie en ontwikkeling
• dienend leiderschap

Het nut en de noodzaak om prestaties van medewerkers en hun ontwikkeling te bespreken is gebleven en dat geldt dan ook voor de gesprekken hierover. Maar deze gesprekken sluiten aan bij de huidige wijze van (samen)werken en op de wijze waarop medewerkers aangestuurd willen worden. Geen rituele beoordelingsdansen meer maar echte dialogen die bijdragen aan het met plezier lerend presteren bij medewerkers.

In dit praktische boek best practices van de Eneco Groep, Hutten, Wareco, Wolters Kluwer en Adimec. Want HNB ‘past’ net zo goed bij grote internationale organisaties als bij ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf. Met verdiepende bijdragen over de ‘sterke punten’-benadering, dossiervorming en werkgeluk is dit how-to-do-boek een must voor iedereen die HNB in de eigen organisatie wil introduceren.


 

Abonneer je hier op de pocast!

Ben jij auteur of uitgever van een managementboek? En wil jij ook geïnterviewd worden? Klik hier!

You may also like...

Geef een reactie

Shares